Her har vi ydet en aktiv forskel...
SkovAndersen blandt andre løst opgaver for:

Næstved Maskin-service
Tryg Erhverv
Anlægsgartner Jørgen Stengel
Brix Design
Ropox
Næstved Pulverlakering
Malermester Willi Becke
Spangenberg og Madsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S
Fladsaaskolen
Karrebæk Skole
Ragn-Sells Danmark A/S
Skude & Jacobsen
Vileda Professional
Howden Danmark
P.E. Larsen
OCG Partners
MAB - Maleudstyrs- og anlægsleverandørernes brancheforening
De kommunale musikskoler i Fakse, Næstved, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland Kommuner.

Det siger kunderne...
"Vort samarbejde med SkovAndersen har givet vor virksomhed et meget positivt løft internt og har derved medvirket til en række konkrete, positive resultater."
Mogens Raun Hansen, Næstved Flisecenter


"Helt fantastisk underviser og formidler. Kristian Skov-Andersen formåede at få alle lytterne med i diskussionerne og der var et rigtig godt flow i oplæg og diskussion med salen!" Kursus i Tidsstyring i ingeniørforeningen IDA.


"Rigtig levende og meget fin metodik - karisma." Kursus i mødeledelse og forhandlingsteknik for Tulip.


»Howden shar været gennem mange store projekter, og skulle nu indføre et spændende ERP-system. For at sikre, at medarbejderne kom godt med gennem processen valgte vi at lade Kristian Skov-Andersen markere starten med et indlæg om forandringsledelse, fulgt op af en workshop. Dette tiltag var meget vellykket eftersom Kristian var meget velforberedt og kom særdeles godt rundt om emnet på en letforståelig måde, som tog hensyn til stort set alle aspekter omkring forandringsledelse. Medarbejderne fik god lejlighed til at spørge og tilkendegive deres holdninger til vores proces, og alle blev udfordret og opfordret til at spille en positiv, åben og ærlig rolle i projektet. Ledelsen fik også nogle klare vink med på vejen. Dermed blev der puffet til den lidt mere ”tilknappede” Howden-kultur i retning af en mere åben vinderkultur. Under workshoppen var medarbejderne særdeles tændte og leverede en perlerække at indspark til hvordan vi sikrer en vellykket proces. SkovAndersen bidrog dermed yderst positivt til en god start på vores projekt, og alle føler sig godt rustet til det forestående arbejde«

Lars Hawaleschka Madsen,
Human Resource And Payroll Manager, Howden Denmark


»Der er generelt meget stor tilfredshed med Kristians måde at gribe dagen an på. Dels virkede han meget velforberedt og tilstedeværende, dels var han god til at acceptere og ”styre” de uventede menings- og erfaringsudvekslinger der opstod undervejs. Han var også i stand til at sammenfatte og konkludere, så disse debatter ikke bare ”hang i luften” efterfølgende. At han er udstyret med en god portion humoristisk sans er så afgjort et stort plus i denne kreds«

Henrik Christiansen,
leder af Vordingborg Musikskole


»Tak for i går. Jeg synes kurset var rigtig interessant og meget professionelt gennemført. Du forstod at inddrage de fleste af deltagerne på en måde, så det både var interessant, og så man ikke nåede at blive træt af at høre på den samme person hele tiden (og man ville jo blive træt af at høre på selv Obama, hvis han talte uafbrudt i et par timer). Jeg tror, at vi alle gik fra kurset efter at have fået noget at tænke over.«

Christian Brix-Hansen
direktør, Brix Design


»Fint kursus og nogle gode diskussioner ind imellem som gav stof til eftertanke.«

Henrik Petersen
logistikchef, Ropox


»Jeg kunne godt lide at stort set alle deltagere bidrog/blev inddraget med egne erfaringer. Det gjorde kurset endnu mere relevant, idet man bedre kan sammenligne med sin egen situation. Det virker også godt når du på dit kursus løbende vender tilbage til personer/fakta der er blevet omtalt tidligere = meget tilstede/opmærksom. Jeg kan også godt bruge nogle af de tips du fremlagde, især det med at sætte deadlines og opdeling/fordelingen i kvadranten. Tidsmæssigt: På en måde var tiden perfekt, men emnet er på den anden side så relevant/interessant at man sagtens kunne have brugt mere tid.«

Anke Jensen
Vileda Professional


»Vileda Professional har valgt at gennemføre et udviklingsprojekt med SkovAndersen, og dette har på kort tid afstedkommet gennemførsel af konkrete initiativer som ventes at have en mærkbar positiv effekt og styrke vores fokus på kunderne på en omkostningseffektiv måde. En række spændende tiltag er ydermere på vej. Projektet og dialogen med SkovAndersen skaber desuden et strategisk fokus, som ellers ville blive overset i den travle hverdag.«

Allan Zacho
country manager for Vileda Professional